Kozí sýry.cz

Vítá Vás kozí farma Nový Dvůr

O naší farmě

Nový Dvůr se nachází na hranici katastrálního území obce Zahrádky a obce Sosnová u České Lípy. Sám statek má více než dvěstěletou historii. Je postaven do půdorysu čtverce a má dvě nádvoří propojená průjezdem. Ke statku patří altán "Josefská vyhlídka" vystavěná patrně za Kouniců k plánované návštěvě císaře Františka Josefa k otevření železnice Česká Lípa – Litoměřice s mostem přes údolí. Trať byla díky protestům tehdejších příznivců Pekla přeložena a postavena jinde a prochází po náspu ještě před statkem a dále pokračuje přes Zahrádky po několika unikátních ocelových nýtovaných mostních konstrukcích zasazených do pískovcových skal. Císař nakonec svou vyhlídku osobně nenavštívil a údajně se plavil na loďce po tehdy splavném Robečském potoce v Pekelském údolí a z této vyhlídky mu hrála hudba.

Vysoký násep železniční trati Dnes chrání před zvědavými pohledy vysoký násep železniční trati statek i s krásnou alejí, která lemuje příjezdovou cestu.

Zdejší lokalita byla osídlena podle archeologického sběru střepů asi od 13. - 14. století a mnozí historici právě na toto místo umísťují původní obec Zahrádky. Ještě před statkem býval na skalním ostrohu hrádek, který je datován od 14. století. Hrádek byl dřevěný a proto se zachovaly pouze terénní relikty a úpravy pískovcových skal. Nový Dvůr se dotýká chráněného území Peklo, které prochází pod ním a má statut národní přírodní památky od roku 1967.

Peklo zahrnuje asi 4 km dlouhou část údolí Robečského potoka, který vytéká z Novozámeckého rybníka a zařezává se do zdejších druhohorních kvádrových pískovců. Údolí má místy téměř svislé sklaní stěny, na kterých se v důsledku zvětrávání vytvořily nejrůznější tvary. V jarních měsících kolem potoka rozkvétají tisíce chráněných bledulí jarních, lokalita je i významným hnízdištěm ptáků.

Osvědčení Když jsme s manželkou v roce 2000 koupili zemědělskou usedlost Nový Dvůr, chtěli jsme se zde pouze rekreovat. Následující rok jsme začali s postupnou rekonstrukcí, kterou jsme rozplánovali na 10 let. V té době jsme se rozhodli využívat tento statek i dalšími způsoby. Jedna z úvah nás vedla i na myšlenku vybudovat na statku atelier, výstavní síň a pořádat každoroční letní setkání výtvarníků. Tato setkání se opravdu od roku 2003 uskutečňují a na statku se tak můžeme setkat s díly současných sochařů a malířů. Interiér Josefské vyhlídky byl v roce 2006 zrestaurován a vyzdoben nástěnnými malbami podle nových námětů ak. malíře Miloše Englbertha.

Historie naší kozí farmy je velmi mladá a začíná seznámením se s dlouholetou chovatelkou paní Eliškou Horynovou, (prom. matematik) a jejím manželem, inženýrem ekonomie, Jaroslavem Horynou v Lužických horách. Setkání bylo natolik šťastné, že ovlivnilo naše plány při rekonstrukci statku. Změnili jsme naše priority a jako současně nejdůležitější stavbu jsme znovu postavili kozí farmu na základech původních staveb. Kolaudace proběhla na velký pátek v roce 2007. Kozí farma má kapacitu ustájení 50 koz a dvou kozlů včetně veškerého příslušenství podle hygienických norem EU.

Zákaznický účet

Nákupní košík

V košíku nemáte žádné položky.
Ceny jsou uváděny vč. DPH.

Celkem: 0,00
Zobrazit košík
 

Staňte se součástí našeho stáda, vyzkoušejte si den farmářem! Více info v menu "Naše nabídka"

Copyright 2007 - 2023 Kozí farma Nový Dvůr